سوال مطرح شده : شرایط و مراحل ثبت نام کامیون
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  شرایط و مراحل ثبت نام کامیون
توضيحات : 
تاريخ درج :  پنجشنبه 19 دى 1392  10:20
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضيحات : 
در وحله اول پس از دارا بودن شرایط ثبت نام برای خریدار بسته به نوع و تناژ کامیون، پیش پرداخت واریز شده و در وحله بعدی معرفی نامه لیزینگ صادر شده و خریدار جهت اخذ تسهیلات به لیزینگ معرفی می گردد و پس از تایید و پرداخت تسهیلات مراحل تحویل کامیون انجام می گیرد.

تاريخ درج :  پنجشنبه 19 دى 1392  10:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :