سوال مطرح شده :
 
 سوال مطرح شده :
موضوع : 
توضيحات : 
تاريخ درج :  پنجشنبه 31 خرداد 1397  4:51
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضيحات :  جهت ضمانت تسهیلات برای خریداران از ترکیب ضامن کارمند یا کاسب (صنف تولیدی یا توزیعی) و یا سند ملکی سهل البیع و یا ضمانت نامه بانکی نیاز می باشد


تاريخ درج :  پنجشنبه 19 دى 1392  10:23
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :